Okresní hospodářská komora Beclav

Žádost o členství

Okresní hospodářská komora Břeclav je nevládní neziskovou organizací sdružující všechny právnické a fyzické osoby, zapsané v členských seznamech. Naším posláním je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování potřeb členské základny. Členství v OHK Břeclav umožňuje firmě a všem jejím zaměstnancům využívat služeb zdarma nebo s výraznou slevou.


Proč se stát členem?

Mohu se stát členem OHK Břeclav a kolik mě to bude stát?

Členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba vlastnící živnostenský list. Podnikatel, který se stane členem komory platí členský příspěvek dle příspěvkového řádu. Členský příspěvek je daňově uznatelným nákladem.
Poplatky za členství v komoře jsou tak nízké, že si je může dovolit každý podnikatel a představují nejlepší poměr hodnoty k ceně.

Žádost o členství

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů