Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

Předmětem tohoto video semináře je zákon o daních z příjmů ve znění 2020 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2020. Seminář je strukturován podle daňového přiznání a cílem je důkladný rozbor problematických pasáží zákona. Zákon o daních z příjmů prošel na přelomu roku 2020 a 2021 podstatnými úpravami, řada z nich se promítá i do daňového přiznání. Cílem tohoto semináře je vedle problémových operací v přiznání PO upozornit na změny pro rok 2021. Celý výklad je úzce navázán na účetní operace, především závěrkové.

Více informací >


„Po vystoupení Velké Británie z EU je třeba v rámci firem přijmout změny postupů pro provádění dodávek zboží. Velká Británie je od 1. ledna 2021 tzv. klasickou třetí zemí, tj. zemí u níž bude třeba plnit dovozní a vývozní celní formality. Videokurz si klade za cíl shrnout provádění celních formalit při pohybu zboží z EU/ do EU při obchodování s Velkou Británií.“

Více informací >


„S účinností od 1.1.2021 dochází k dosud nejpodstatnější novele zákona o obchodních korporacích, který významně ovlivní chod obchodních společností a vyžádá si nejen změny zakladatelských dokumentů kapitálových společností. Cílem školení je seznámit účastníky s nejdůležitějšími změnami týkajících se společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, jejich praktickými důsledky do fungování společností a dále poskytnout účastníkům doporučení, jak a do kdy by na změny v zákonné úpravě měly příslušné orgány těchto společností reagovat. Školení bude obsahově rozděleno do třech částí. V rámci první části budou probrány otázky, které novela mění jak u společností s ručením omezeným, tak u akciových společností. Druhá část bude zaměřena na změny týkající se výlučně společností s ručením omezeným, předmětem třetí části pak budou výlučné změny akciových společností.“

Více informací >


„V našem semináři se dozvíte, jak používat moderní technologie, programy a aplikace k efektivnějšímu zvládání času, úkolů, myšlenek, projektů a řízení svého týmu. Taky máte pocit, že máte plnou hlavu myšlenek, máte spoustu úkolů a nic nestíháte? Představíme si, a uvedeme do praxe tzv. GTD metodu (Get Things Done), která slouží k efektnějšímu třídění myšlenek, plnění úkolů a v neposlední řadě lepšího zvládání svého času. Ukážeme si, jaké programy a aplikace jsou pro tuto metodu nejlepší.“

Více informací >


„Proč praktická? Protože se budeme bavit konkrétně o vašem projektu, o vašich potřebách a cílech. Jasně, srozumitelně a názorně na praktických příkladech probereme možnosti pro růst vaší firmy na internetu.“

Více informací >