Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

Seminář je určen: Všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 15 mil. Kč za rok. Výklad bude vycházet ze znění předpisů platných pro rok 2024.

Více informací >