Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

Jsi začínající podnikatel, který vznikl v období od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017? Podnikáš ve výrobním či zpracovatelském průmyslu? Chtěl bys získat dotaci na nákup nového strojního zařízení či technologie? Přijď na náš workshop! Cílem workshopu je seznámit žadatele s podmínkami nově vyhlášené Výzvy VIII. Programu Technologie pro začínající podniky – kdo může žádat o podporu, jaká je výše dotace, na co lze získat podporu atd. V druhé části budou žadatelé seznámeni se správným postupem vyplňování žádosti o podporu v aplikaci IS KP14+ vč. povinných příloh. Po ukončení semináře je možná individuální konzultace.

Více informací >