Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

„Seminář, si klade za cíl, shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1. 5. 2016). Zaměříme se na problematické oblasti, na oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2022, a dále na připravované změny pro rok 2023.“

Více informací >


Informace budou upřesněny

Více informací >