dnes je , svátek má

Aktuálně

Omezení provozní doby

V pátek dne 21. 8. a 11. 9. bude z provozních důvodů omezena certifikační činnost.
21. 8. 13:00 - 14:30
11. 9.   7:30 - 10:00

Nabídka České pojišťovny

Česká pojišťovna nabízí mladým lidem, včetně čerstvých absolventů, zajímavou a seriózní práci na IČ. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Kontaktní osoba: Luděk Létal, senior manažer České pojišťovny, tel. č.: 777 601 014, e-mail: ludek.letal@ceskapojistovna.cz; www.ceskapojistovna.cz.

NEJinovátor JMK

Dne 3. 8. 2015 začíná běžet další ročník soutěže NEJinovátor JMK.
Druhého ročníku soutěže pořádané Unií malých a středních podniků ČR (SME UNION) se mohou účastnit firmy se sídlem či významnými aktivitami na území Jihomoravského kraje. 
Obor podnikání je libovolný, do soutěže však nebudou zařazeny obchodní společnosti,
které produkty pouze distribuují. 
Přihlášky lze podávat prostřednictvím webových stránek www.nejinovator.cz do 31. srpna 2015.
NEJ Inovátor (138.2 kB)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Byl schválen první český operační program. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je nejdůležitějším z pohledu Hospodářské komory a jejích členů, resp. podnikatelů. 
OP PIK (161.3 kB)

Ukrajinsko-české memorandum

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý se sešel se svým ukrajinským protějškem Genadijem Čižikovem. Prezidenti podepsali memorandum o porozumění. Obě země se tak zavázaly k posílení vzájemných ekonomických a obchodních vztahů.

Nové dotační výzvy OP PIK

Vážená paní, vážený pane,

v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015 bude Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašovat první dotační výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
V rámci těchto prvních výzev bude možné čerpat dotace na následující typy projektů:
- pořízení technologií pro rozvoj podnikatelských záměrů začínajících či rozvíjejících se malých a středních odnikatelů
- uvádění nových či inovovaných výrobků či procesů do výroby či na trh (související investice do výrobních zařízení, ochrany práv duševního vlastnictví, nákupu či zhodnocení nemovitostí atd.)
- rekonstrukce nemovitostí sloužících jako výrobní objekty
- rekonstrukce brownfieldů na výrobní objekty
- pořízení vybavení pro realizaci vlastního výzkumu a vývoje (stroje a zařízení, pozemky, budovy atd.)
- investice do zvýšení energetických úspor
- a další
Pro více informací prosím kontaktujte: Ing. Petr Procházka, tel. 608 726 100, e-mail: dotace@grantex.cz
grantEX s.r.o., Tržiště 13, Praha 1, 118 00

Upozornění

Od 1. 1. 2015 dochází ke změně cen za ověřování. Nový ceník je uložen v záložce "Ke stažení".
Dále dochází ke změně při vystavování Karnetu ATA. Od 1. 1. 2015 již nebude možné akceptovat Smlouvu pro vystavení karnetu ATA. Smlouva je nahrazena Žádostí o vystavení karnetu ATA. Žádost naleznete v záložce "Ke stažení".

Cena spotřebitele na roky 2015 a 2016

Dne 19. 11. 2014 obdržela členská firma OHK Břeclav RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. ocenění Sdružení českých spotřebitelů: Spokojený zákazník Jihomoravského kraje na roky 2015 a 2016. Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že podnikatel, který jej získal, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb, či při uvádění výrobků na trh, má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a „nadstandardně“ poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu, a podobně. Ocenění se uděluje na 2 roky.  

Firma RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. zajišťuje komplexní činnosti v oblastech energetického hospodářství, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či požární ochrany, řešení žádostí u vyhlášených dotačních programů, a to k maximální spokojenosti zákazníků. Dále provozuje energetické konzultační a informační středisko pro občany i podnikatele.  www.renvodin.cz
                                                                                                

Evropské fondy 2014 - 2020: Jednoduše pro lidi

Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vás informovali o sérii konferencí a workshopů "Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi". Partnerem konference je HK ČR. 
Dozvíte se zde klíčové informace pro zástupce obcí a malé a střední podnikatele, kteří chtějí využít podporu z fondů Evropské unie v novém programovém období 2014-2020, jak dosáhnout na dotace z fondů EU v letech 2014-2020, jaké jsou hlavní změny v pravidlech a prioritách čerpání ve srovnání s minulým programovým obdobím, a dále praktické informace o novém zákonu o veřejných zakázkách. 
Akce probíhají ve vybraných regionech, registrovat se je možné zdarma na:
http://dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci.aspx?t=1&searchtext=Evropsk%C3%A9+fondy+2014-2020&searchmode=anyword&from=20141110000000&to=20141231000000
Na odkazu najdete seznam míst konání s možností vybrat si, jestli se zúčastníte pouze konference či i workshopů. Máte-li o akci zájem, registrujte se co nejdříve, kapacita je omezená.

PROJEKT STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Dne 29. 8. 2014 byla zahájena realizace projektu „Stáže ve firmách - vzdělávání praxí 2“, který navazuje na úspěšný projekt „Stáže ve firmách - vzdělávání praxí“, který probíhá od června 2012 do října 2014 (ke dni 30. 6. 2014 se do projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ zaregistrovalo celkem 9790 poskytovatelů stáží). 
Hlavním cílem projektu je rozšíření systému poskytování stáží nastaveného projektem Stáže ve firmách o nové inovativní systémové prvky.
Subjekty, které se zapojí do projektu (dále poskytovatelé stáží), mají možnost prověřit si a vychovat budoucí odborníky v oblasti, ve které působí. 
Je zde také možnost (nikoliv povinnost) tyto osoby po řádném ukončení stáže zaměstnat.


V případě dotazů se můžete obrátit na regionální konzultantku pro Jihomoravský kraj:
Mgr. Markéta Lasovská
Kotlářská 902/53
602 00 Brno – Veveří
Tel.: +420 778 521 787
E-mail: marketa.lasovska@fdv.mpsv.cz

OHK - web (19.7 kB)

Členové pro členy

Legislativní povinnosti dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

V příloze naleznete souhrnný přehled legislativních povinností provozovatelů energetických hospodářství, v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Přiložený dokument rovněž obsahuje podrobnější informace k této problematice.

V případě zájmu se, prosím, obraťte na níže uvedenou členskou firmu OHK Břeclav:

RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., Ing. Václav Šafařík, tel. č.: +420 519 323 861, e-mail: renvodin@renvodin.cz

U Vodojemu 1275/34, 693 01  Hustopeče, www.renvodin.cz


Informace pro exportéry do Ruské federace - omezení při vývozu

V souvislosti se zavedením sankcí na obchodní vztahy EU a Ruské federace uvádíme v příloze informace týkající se omezeného režimu při vývozech do Ruské federace.
manual-rusko (239.3 kB)
priloha002 (271.2 kB)

Nabídka vzdělávacích kurzů pro členy a nečleny OHK

Odborná skupina Eco Moravia Vás srdečně zve na 2 vzdělávací kurzy Environmentálně příznivýprovoz organizace (pro management)
a Environmentální rizika a příležitosti investičních záměrů (pro investory). Více informací naleznete na níže uvedených odkazech:

kurz-pro-investory
kurz-pro-management

Další informace: Mgr. P. Rejzek, project manager, Eco Moravia,
e-mail: petr.rejzek@ecomoravia.cz, tel. č.: 737 167 974.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizoványod roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměří zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přesnegativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizoványod roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměří zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přesnegativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.

Projekt je tedy určen zaměstnavatelům, nebo OSVČ bez zaměstnanců, kteří v meziročním srovnání nezaznamenalinižší pokles tržeb než je 5 %.

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Více informací naleznete v přiloženém manuálu, webových stránkách projektu

podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu


a dále níže uvedených kontaktechÚřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Břeclav, Fintajslova 1976/7, 690 02 Břeclav 2Mgr. Patricie Baumannová, patricie.baumannova@bv.mpsv.cz, tel. č.: 950 107 427Petra Ciprysová, petra.ciprysova@bv.mpsv.cz, tel. č.: 950 107 429.

HK ČR - Nový vyhledávací portál veřejných zakázek

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci se společností Dasonele a.s. spustila nový projekt s názvem Najdi VZ - Vyhledávací portál veřejných zakázek, který je implementován na webových stránkách HK ČR, http://komora.najdivz.cz. Jedná se o vyhledávací portál nejen veřejných zakázek, jehož cílem je zpřístupnit veřejnosti informace o aktuálních zakázkách vyhlášených v České republice a zvýšit tak firmám jejich úspěšnost při získávání nových zakázek. Pro členy HK ČR je navíc připraven speciální cenový balíček s funkcemi Rozšířené vyhledávání a Monitoring.

Více informací naleznete na uvedeném webu.

Zdroj: HK ČR. HK ČR spustila nový vyhledávací portál veřejných zakázek. [cit. 2013-10-23]. 1 s.


Moravian Business School - MBA studium

Dne 25. 10. 2013 bude zahájeno studium v prestižním manažerském programu Master of Business Administration (MBA) se zaměřením STRATEGICKÝ MANAGEMENT.
Studium MBA na Moravian Business School bude probíhat v češtině a o víkendech. Lektorský tým tvoří přednášející s dvacetiletou zkušenostía špičkoví manažeři z praxe. 
Studenti MBS budou studenty Liverpool John Moores University a po ukončení studia jim bude udělen prestižní britskýakademický titul v příslušném studijním programu.
Délka studia je pouze 18 měsíců (3 semestry). Cena za celé studium činí 180 000,-- Kč + 21 % DPH.Jedná se o daňově uznatelné náklady pro podnikatelský subjekt.
Nyní je vhodný čas pro podávání přihlášek!

Bližší informace naleznete na: www.mbschool.cz 

Bližší informace k programu MBA i k dalším oblastem činnosti MBS: Mgr. Simona Kratochvílová, MBA,ředitelka Moravian Business School, tel. č.: +420 545 11 58 18, e-mail: kratochvilova@mbschool.cz.

MBS - leták
www.mbschool.cz (84.8 kB)
MBS - leták (392.7 kB)

Projekt Příležitost pro mladé do 30 let

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidováni na některém z kontaktních 
pracovišť Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Brně déle než 5 měsíců a zároveň ke dni vstupu 
do projektu nedosáhli 30 a více let věku. V projektu bude podpořeno finančním příspěvkem pro 
zaměstnavatele celkem 270 pracovních míst. V případě zaměstnání účastníka projektu je možné 
získat příspěvek na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů zaměstnavatele, a to až 
do částky 18 000 Kč/měsíc při plném úvazku po dobu maximálně 12 měsíců v případě nově vytvořeného 
pracovního místa nebo příspěvek v rozmezí od 8 000 Kč do 10 000 Kč/měsíc až na 6 měsíců, resp. 
až na 12 měsíců v případě zaměstnání OZP. 

Více informací naleznete na stránce: www.prilezitostpromlade.cz

Projekt 45 plus v Jihomoravském kraji

Projekt se zaměřuje na začlenění uchazečů o zaměstnání zpět na trh práce, kteří jsou evidováni na některém z kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR, 
Krajské pobočky v Brně déle než 5 měsíců a zároveň nejpozději v roce zařazení do projektu dosáhli 45 a více let věku. V projektu bude podpořeno
finančním příspěvkem pro zaměstnavatele celkem 60 pracovních míst. V případě zaměstnání účastníka projektu na nově vytvořené pracovní místo může 
být zaměstnavateli poskytnut příspěvek na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů zaměstnavatele, a to až do výše skutečných mzdových nákladů, 
nejvýše do částky 17.000 Kč/měsíc při plném úvazku, a to po dobu maximálně 12 měsíců.

Více informací naleznete na stránce: www.45plusjmk.cz

Memorandum o spolupráci ÚP ČR a HK ČR

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) a Úřad práce České republiky (ÚP ČR) deklarují zájem a ochotu spolupracovat na podpoře tvorby pracovních míst, zlepšení kvalifikační struktury a mobility pracovní síly. HK ČR i ÚP ČR využijí zejména krajských složek pro vzájemné informování o požadavcích zaměstnavatelů na trh práce (viz příloha). 

Vzájemná spolupráce je zaměřena na tyto oblasti:
1. Podpora mladých a absolventů.
2. Podpora zvýhodněných zkrácených pracovních úvazků.
3. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP).
4. Podpora zaměstnavatelů prostřednictvím Projektu Vzdělávejte se pro stabilitu!
5. Podpora práce v regionu – Chceš práci tam, kde žiješ? Rekvalifikuj se.
6. Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ; začni podnikat.
7. Zlepšení vzájemné informovanosti.


Memorandum o spolupráci ÚP ČR a HK ČR

DPH ze zaplacených faktur

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) lobbovala v EU za změnu směrnice o DPH, která by umožnila podnikatelům využívat tzv. hotovostní účetnictví, tedy systém odvodu daně z přidané hodnoty (DPH) daňovým subjektem, až po obdržení platby za své zdanitelné plnění. Přijetím novelizované evropské směrnice 2010/45 v červenci 2010 byla tato možnost členským státům poskytnuta a HK ČR usilovala o její zavedení do naší daňové legislativy.Více informací v přiložené tiskové zprávě.Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, 190 00 Praha 9 - Vysočany, www.komora.czZdroj:Hospodářská komora České republiky [online]. 
Podnikatelé by neměli platit státu daň předtím, než dostanou zaplaceno za svou práci. 2013. 1 s. [cit. 2013-06-13].

DPH ze zaplacených faktur

Omezení vzniku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty

Poslanecká sněmovna projednává v současné době ve druhém čtení zákon o změně daňových zákonů v souvislosti se změnou právní úpravy soukromého práva.

Součástí tohoto zákona je také novela zákona o DPH, která by měla omezit vznik ručení odběratele za odvod DPH dodavatelem v případě platby na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet, a to na případy, kdy úplata za zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tedy částku 700 000 Kč.

Uvedená podmínka by se měla vztahovat k celkové úplatě za příslušné zdanitelné plnění bez ohledu na způsob jejího poskytnutí či platbu prostřednictvím záloh. Bude-li tedy celková úplata za konkrétní zdanitelné plnění činit 800 000 Kč (včetně DPH) a bude například zaplacena ve čtyřech zálohových platbách po 200 000 Kč na účet, který není správcem daně pro konkrétního dodavatele zveřejněn, byly by podmínky pro vznik ručení splněny i přesto, že žádná jednotlivá platba zákonem stanovený limit (700 000 Kč) nepřekročila.

Je nutno upozornit, že výše zmíněná úprava ručení se týká jen případů, kdy se bude platit na účet, který není zveřejněn správcem daně. Ostatní případy, kdy vzniká podle zákona ručení (například platba na zahraniční účet, přijetí plnění od nespolehlivého plátce, …) se v novele nemění.

Ačkoli celá novela daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva má nabýt účinnosti 1. ledna 2014, novela zákona o DPH upravující ustanovení o ručení by měla nabýt účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. S ohledem na legislativní proces lze očekávat vyhlášení zákona nejdříve na podzim letošního roku.


ENGLIŠ, K. KPMG Česká republika. Omezení vzniku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty [online].


Převzato z:Regionální hospodářská komora Brno [online]. 2013 [cit. 2013-06-07]. Dostupné z: 2806-omezeni-vzniku-ruceni-za-nezaplacenou-dan-z-pridane-hodnoty

Vyhledávání AXIGON

Přihlášení

Inzerce

© OHK Břeclav, vytvořeno firmou TimeTree