dnes je , svátek má

Aktuálně

Aktuální dotační výzvy - nové výzvy v OP PIK

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s OHK Břeclav si Vás dovolují pozvat na seminář Aktuální dotační možnosti - nové výzvy v OP PIK. Seminář se uskuteční v úterý 16. června 2015 od 8:30 do 13:00 hodin, a to v zasedací místnosti OHK Břeclav (1. patro, dveře č. 207).
Účast na akci je bezplatná.
Registrace účastníků e-mailem na adrese brno@czechinvest.org nebo na telefonicky na čísle 543 422 780-6. Registraci je možné provést nejpozději do 15. června do 12:00 hodin.
Pozvanka_Breclav (393.0 kB)

Seminář Guerilla marketing

Vážení partneři,

dovolte nám, abysme Vás pozvali na jedinečný seminář Guerilla marketing: cesta k úspěchu malých a středních firem, který se bude konat dne 18. 6. 2015, od 9:00 do 17:00 h, v prostorách Lázní Lednice - Lázeňského domu Perla. Lektorem bude Dr. Ing. Vít Buchta (více informací o lektorovi včetně pozvánky na akci naleznete v příloze). Těšíme se na setkání s Vámi.

Seminář Veřejné zakázky v roce 2015

Vážení partneři,

dovolte nám, abysme Vás pozvali na seminář Veřejné zakázky v roce 2015: se zaměřením na veřejné zakázky malého rozsahu ve stavebnictví, který se bude konat dne 9. 6. 2015, od 9:00 do 13:00 h, v zasedací místnosti OHK Břeclav. Lektorem bude odborník z právní teorie i praxe, Mgr. Ivo Macek, z advokátní kanceláře Tinthoferová. Více informací naleznete v příloze. Těšíme se na setkání s Vámi.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Byl schválen první český operační program. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je nejdůležitějším z pohledu Hospodářské komory a jejích členů, resp. podnikatelů. 
OP PIK (161.3 kB)

Ukrajinsko-české memorandum

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý se sešel se svým ukrajinským protějškem Genadijem Čižikovem. Prezidenti podepsali memorandum o porozumění. Obě země se tak zavázaly k posílení vzájemných ekonomických a obchodních vztahů.

Projekt JIC | VOUCHER

Získejte až 100 tisíc na práci výzkumníků pro vaši firmu

Máte firmu se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji? Vyberte si výzkumníky, nechte si od nich navrhnout řešení toho, co vás ve firmě pálí, a JIC vám výsledek proplatí až do výše 100 000 korun. Od 11. března totiž startuje další ročník oblíbených JIC voucherů.

Víte o něčem, co by vaši firmu posunulo o pěkný kus dál? Třeba je to odladění výrobní linky. Nebo výzkum nových materiálů. Nebo jen hezčí design vašich výrobků. Oslovte výzkumníky, kteří vám s tím pomohou, a inovujte - máte to nadosah. Online žádost můžete podat od 11. března do 29. dubna. Co musíte splnit? Firma musí mít sídlo nebo provozovnu v Jihomoravském kraji, nesmí překročit podmínku čerpání podpory de minimis, u malých a středních firem jeho překročení ale většinou nehrozí. Pak si vyberete výzkumnou organizaci u nás či v zahraničí a vyplníte žádost, což vám nezabere více než 20 minut.

V roce 2015 rozdělí JIC 4 miliony korun mezi minimálně 40 firem. Od roku 2009 získalo téměř 300 firem prostřednictvím voucherů 32 milionů korun. Finance do projektu vkládá město Brno. Podrobnosti a online žádost najdete na www.jic.cz/voucher.

Bližší informace:

Mgr. Martina Červenková, projektová manažerka, JIC, zájmové sdružení PO, e-mail: cervenkova@jic.cz, tel. č.: 511 205 315, 602 585 152; http://www.jic.cz

Leták (551.8 kB)
Informace (116.9 kB)

Nové dotační výzvy OP PIK

Vážená paní, vážený pane,

v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015 bude Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašovat první dotační výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
V rámci těchto prvních výzev bude možné čerpat dotace na následující typy projektů:
- pořízení technologií pro rozvoj podnikatelských záměrů začínajících či rozvíjejících se malých a středních odnikatelů
- uvádění nových či inovovaných výrobků či procesů do výroby či na trh (související investice do výrobních zařízení, ochrany práv duševního vlastnictví, nákupu či zhodnocení nemovitostí atd.)
- rekonstrukce nemovitostí sloužících jako výrobní objekty
- rekonstrukce brownfieldů na výrobní objekty
- pořízení vybavení pro realizaci vlastního výzkumu a vývoje (stroje a zařízení, pozemky, budovy atd.)
- investice do zvýšení energetických úspor
- a další
Pro více informací prosím kontaktujte: Ing. Petr Procházka, tel. 608 726 100, e-mail: dotace@grantex.cz
grantEX s.r.o., Tržiště 13, Praha 1, 118 00

Upozornění

Od 1. 1. 2015 dochází ke změně cen za ověřování. Nový ceník je uložen v záložce "Ke stažení".
Dále dochází ke změně při vystavování Karnetu ATA. Od 1. 1. 2015 již nebude možné akceptovat Smlouvu pro vystavení karnetu ATA. Smlouva je nahrazena Žádostí o vystavení karnetu ATA. Žádost naleznete v záložce "Ke stažení".

Informace o legislativní činnosti Úřadu HK ČR - listopad 2014

V příloze naleznete informace o legislativní činnosti Úřadu Hospodářské komory České republiky za měsíc listopad 2014.

Dokument obsahuje:

·         seznam materiálů, které jsme připomínkovali (včetně textu připomínek);

·         seznam materiálů, u kterých došlo k vypořádání (včetně vypořádacích tabulek);

·         seznam otevřených materiálů k poslednímu dni uplynulého měsíce.

 V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte Mgr. Pavla Mrázka, tel.: 266 721 420, e-mail: mrazek@komora.cz.

 Zdroj: HKČR, Oddělení vnitřní komunikace, Kancelář úřadu.

Cena spotřebitele na roky 2015 a 2016

Dne 19. 11. 2014 obdržela členská firma OHK Břeclav RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. ocenění Sdružení českých spotřebitelů: Spokojený zákazník Jihomoravského kraje na roky 2015 a 2016. Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že podnikatel, který jej získal, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb, či při uvádění výrobků na trh, má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a „nadstandardně“ poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu, a podobně. Ocenění se uděluje na 2 roky.  

Firma RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. zajišťuje komplexní činnosti v oblastech energetického hospodářství, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či požární ochrany, řešení žádostí u vyhlášených dotačních programů, a to k maximální spokojenosti zákazníků. Dále provozuje energetické konzultační a informační středisko pro občany i podnikatele.  www.renvodin.cz
                                                                                                

Evropské fondy 2014 - 2020: Jednoduše pro lidi

Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vás informovali o sérii konferencí a workshopů "Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi". Partnerem konference je HK ČR. 
Dozvíte se zde klíčové informace pro zástupce obcí a malé a střední podnikatele, kteří chtějí využít podporu z fondů Evropské unie v novém programovém období 2014-2020, jak dosáhnout na dotace z fondů EU v letech 2014-2020, jaké jsou hlavní změny v pravidlech a prioritách čerpání ve srovnání s minulým programovým obdobím, a dále praktické informace o novém zákonu o veřejných zakázkách. 
Akce probíhají ve vybraných regionech, registrovat se je možné zdarma na:
http://dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci.aspx?t=1&searchtext=Evropsk%C3%A9+fondy+2014-2020&searchmode=anyword&from=20141110000000&to=20141231000000
Na odkazu najdete seznam míst konání s možností vybrat si, jestli se zúčastníte pouze konference či i workshopů. Máte-li o akci zájem, registrujte se co nejdříve, kapacita je omezená.

PROJEKT STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Dne 29. 8. 2014 byla zahájena realizace projektu „Stáže ve firmách - vzdělávání praxí 2“, který navazuje na úspěšný projekt „Stáže ve firmách - vzdělávání praxí“, který probíhá od června 2012 do října 2014 (ke dni 30. 6. 2014 se do projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ zaregistrovalo celkem 9790 poskytovatelů stáží). 
Hlavním cílem projektu je rozšíření systému poskytování stáží nastaveného projektem Stáže ve firmách o nové inovativní systémové prvky.
Subjekty, které se zapojí do projektu (dále poskytovatelé stáží), mají možnost prověřit si a vychovat budoucí odborníky v oblasti, ve které působí. 
Je zde také možnost (nikoliv povinnost) tyto osoby po řádném ukončení stáže zaměstnat.


V případě dotazů se můžete obrátit na regionální konzultantku pro Jihomoravský kraj:
Mgr. Markéta Lasovská
Kotlářská 902/53
602 00 Brno – Veveří
Tel.: +420 778 521 787
E-mail: marketa.lasovska@fdv.mpsv.cz

OHK - web (19.7 kB)

Členové pro členy

Legislativní povinnosti dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

V příloze naleznete souhrnný přehled legislativních povinností provozovatelů energetických hospodářství, v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Přiložený dokument rovněž obsahuje podrobnější informace k této problematice.

V případě zájmu se, prosím, obraťte na níže uvedenou členskou firmu OHK Břeclav:

RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., Ing. Václav Šafařík, tel. č.: +420 519 323 861, e-mail: renvodin@renvodin.cz

U Vodojemu 1275/34, 693 01  Hustopeče, www.renvodin.cz


Informace pro exportéry do Ruské federace - omezení při vývozu

V souvislosti se zavedením sankcí na obchodní vztahy EU a Ruské federace uvádíme v příloze informace týkající se omezeného režimu při vývozech do Ruské federace.
manual-rusko (239.3 kB)
priloha002 (271.2 kB)

Informace o legislativní činnosti Úřadu HK ČR - červenec 2014

V příloze naleznete informace o legislativní činnosti Úřadu Hospodářské komory České republiky za měsíc červenec 2014.

Dokument obsahuje:

·         seznam materiálů, které jsme připomínkovali (včetně textu připomínek);

·         seznam materiálů, u kterých došlo k vypořádání (včetně vypořádacích tabulek);

·         seznam otevřených materiálů k poslednímu dni uplynulého měsíce.

 V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte Mgr. Pavla Mrázka, tel.: 266 721 420, e-mail: mrazek@komora.cz.

 Zdroj: HKČR, Oddělení vnitřní komunikace, Kancelář úřadu.

Informace o legislativní činnosti Úřadu HK ČR - červen 2014

V příloze naleznete informace o legislativní činnosti Úřadu Hospodářské komory České republiky za měsíc červen 2014.
Dokument obsahuje:

- seznam materiálů, které jsme připomínkovali (včetně textu připomínek);
- seznam materiálů, u kterých došlo k vypořádání (včetně vypořádacích tabulek);
- seznam otevřených materiálů k poslednímu dni uplynulého měsíce.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte Mgr. Pavla Mrázka, tel.: 266 721 420, e-mail: mrazek@komora.cz.

Zdroj: HK ČR, Oddělení vnitřní komunikace, Kancelář úřadu.

Nabídka vzdělávacích kurzů pro členy a nečleny OHK

Odborná skupina Eco Moravia Vás srdečně zve na 2 vzdělávací kurzy Environmentálně příznivýprovoz organizace (pro management)
a Environmentální rizika a příležitosti investičních záměrů (pro investory). Více informací naleznete na níže uvedených odkazech:

kurz-pro-investory
kurz-pro-management

Další informace: Mgr. P. Rejzek, project manager, Eco Moravia,
e-mail: petr.rejzek@ecomoravia.cz, tel. č.: 737 167 974.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizoványod roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměří zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přesnegativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizoványod roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměří zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přesnegativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.

Projekt je tedy určen zaměstnavatelům, nebo OSVČ bez zaměstnanců, kteří v meziročním srovnání nezaznamenalinižší pokles tržeb než je 5 %.

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Více informací naleznete v přiloženém manuálu, webových stránkách projektu

podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu


a dále níže uvedených kontaktechÚřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Břeclav, Fintajslova 1976/7, 690 02 Břeclav 2Mgr. Patricie Baumannová, patricie.baumannova@bv.mpsv.cz, tel. č.: 950 107 427Petra Ciprysová, petra.ciprysova@bv.mpsv.cz, tel. č.: 950 107 429.

Webináře pro zaměstnavatele

Koordinační centrum projektu Pracujte na dálku pořádá několik vzdělávacích webinářů pro zaměstnavatele. 
Webináře (školení přes internet, živá forma online komunikace v reálném čase) budou probíhat například
na témata pracovních pohovorů, práv a povinností zaměstnavatele při práci z domova, úskalí práce na dálku,
jejich řešení, dále se zaměřují na to, jak vést pracovní pohovory a také například na téma zákoníku práce.
Všechny webináře jsou ZDARMA. Termíny jsou uvedeny v přiloženém informačním letáku. Pokud máte zájem,
neváhejte a přihlašte se na webových stránkách projektu:

www.pracujte na dálku.hodonin.eu

Kontakt: Lenka Řeháková, koordinátorka projektu, tel. č.: 518 316 246, 725 965 658,e-mail: rehakova.lenka@muhodonin.cz.

MBS - leták

HK ČR - Nový vyhledávací portál veřejných zakázek

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci se společností Dasonele a.s. spustila nový projekt s názvem Najdi VZ - Vyhledávací portál veřejných zakázek, který je implementován na webových stránkách HK ČR, http://komora.najdivz.cz. Jedná se o vyhledávací portál nejen veřejných zakázek, jehož cílem je zpřístupnit veřejnosti informace o aktuálních zakázkách vyhlášených v České republice a zvýšit tak firmám jejich úspěšnost při získávání nových zakázek. Pro členy HK ČR je navíc připraven speciální cenový balíček s funkcemi Rozšířené vyhledávání a Monitoring.

Více informací naleznete na uvedeném webu.

Zdroj: HK ČR. HK ČR spustila nový vyhledávací portál veřejných zakázek. [cit. 2013-10-23]. 1 s.


Moravian Business School - MBA studium

Dne 25. 10. 2013 bude zahájeno studium v prestižním manažerském programu Master of Business Administration (MBA) se zaměřením STRATEGICKÝ MANAGEMENT.
Studium MBA na Moravian Business School bude probíhat v češtině a o víkendech. Lektorský tým tvoří přednášející s dvacetiletou zkušenostía špičkoví manažeři z praxe. 
Studenti MBS budou studenty Liverpool John Moores University a po ukončení studia jim bude udělen prestižní britskýakademický titul v příslušném studijním programu.
Délka studia je pouze 18 měsíců (3 semestry). Cena za celé studium činí 180 000,-- Kč + 21 % DPH.Jedná se o daňově uznatelné náklady pro podnikatelský subjekt.
Nyní je vhodný čas pro podávání přihlášek!

Bližší informace naleznete na: www.mbschool.cz 

Bližší informace k programu MBA i k dalším oblastem činnosti MBS: Mgr. Simona Kratochvílová, MBA,ředitelka Moravian Business School, tel. č.: +420 545 11 58 18, e-mail: kratochvilova@mbschool.cz.

MBS - leták
www.mbschool.cz (84.8 kB)
MBS - leták (392.7 kB)

Projekt Příležitost pro mladé do 30 let

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidováni na některém z kontaktních 
pracovišť Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Brně déle než 5 měsíců a zároveň ke dni vstupu 
do projektu nedosáhli 30 a více let věku. V projektu bude podpořeno finančním příspěvkem pro 
zaměstnavatele celkem 270 pracovních míst. V případě zaměstnání účastníka projektu je možné 
získat příspěvek na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů zaměstnavatele, a to až 
do částky 18 000 Kč/měsíc při plném úvazku po dobu maximálně 12 měsíců v případě nově vytvořeného 
pracovního místa nebo příspěvek v rozmezí od 8 000 Kč do 10 000 Kč/měsíc až na 6 měsíců, resp. 
až na 12 měsíců v případě zaměstnání OZP. 

Více informací naleznete na stránce: www.prilezitostpromlade.cz

Projekt 45 plus v Jihomoravském kraji

Projekt se zaměřuje na začlenění uchazečů o zaměstnání zpět na trh práce, kteří jsou evidováni na některém z kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR, 
Krajské pobočky v Brně déle než 5 měsíců a zároveň nejpozději v roce zařazení do projektu dosáhli 45 a více let věku. V projektu bude podpořeno
finančním příspěvkem pro zaměstnavatele celkem 60 pracovních míst. V případě zaměstnání účastníka projektu na nově vytvořené pracovní místo může 
být zaměstnavateli poskytnut příspěvek na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů zaměstnavatele, a to až do výše skutečných mzdových nákladů, 
nejvýše do částky 17.000 Kč/měsíc při plném úvazku, a to po dobu maximálně 12 měsíců.

Více informací naleznete na stránce: www.45plusjmk.cz

Memorandum o spolupráci ÚP ČR a HK ČR

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) a Úřad práce České republiky (ÚP ČR) deklarují zájem a ochotu spolupracovat na podpoře tvorby pracovních míst, zlepšení kvalifikační struktury a mobility pracovní síly. HK ČR i ÚP ČR využijí zejména krajských složek pro vzájemné informování o požadavcích zaměstnavatelů na trh práce (viz příloha). 

Vzájemná spolupráce je zaměřena na tyto oblasti:
1. Podpora mladých a absolventů.
2. Podpora zvýhodněných zkrácených pracovních úvazků.
3. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP).
4. Podpora zaměstnavatelů prostřednictvím Projektu Vzdělávejte se pro stabilitu!
5. Podpora práce v regionu – Chceš práci tam, kde žiješ? Rekvalifikuj se.
6. Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ; začni podnikat.
7. Zlepšení vzájemné informovanosti.


Memorandum o spolupráci ÚP ČR a HK ČR

DPH ze zaplacených faktur

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) lobbovala v EU za změnu směrnice o DPH, která by umožnila podnikatelům využívat tzv. hotovostní účetnictví, tedy systém odvodu daně z přidané hodnoty (DPH) daňovým subjektem, až po obdržení platby za své zdanitelné plnění. Přijetím novelizované evropské směrnice 2010/45 v červenci 2010 byla tato možnost členským státům poskytnuta a HK ČR usilovala o její zavedení do naší daňové legislativy.Více informací v přiložené tiskové zprávě.Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, 190 00 Praha 9 - Vysočany, www.komora.czZdroj:Hospodářská komora České republiky [online]. 
Podnikatelé by neměli platit státu daň předtím, než dostanou zaplaceno za svou práci. 2013. 1 s. [cit. 2013-06-13].

DPH ze zaplacených faktur

Omezení vzniku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty

Poslanecká sněmovna projednává v současné době ve druhém čtení zákon o změně daňových zákonů v souvislosti se změnou právní úpravy soukromého práva.

Součástí tohoto zákona je také novela zákona o DPH, která by měla omezit vznik ručení odběratele za odvod DPH dodavatelem v případě platby na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet, a to na případy, kdy úplata za zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tedy částku 700 000 Kč.

Uvedená podmínka by se měla vztahovat k celkové úplatě za příslušné zdanitelné plnění bez ohledu na způsob jejího poskytnutí či platbu prostřednictvím záloh. Bude-li tedy celková úplata za konkrétní zdanitelné plnění činit 800 000 Kč (včetně DPH) a bude například zaplacena ve čtyřech zálohových platbách po 200 000 Kč na účet, který není správcem daně pro konkrétního dodavatele zveřejněn, byly by podmínky pro vznik ručení splněny i přesto, že žádná jednotlivá platba zákonem stanovený limit (700 000 Kč) nepřekročila.

Je nutno upozornit, že výše zmíněná úprava ručení se týká jen případů, kdy se bude platit na účet, který není zveřejněn správcem daně. Ostatní případy, kdy vzniká podle zákona ručení (například platba na zahraniční účet, přijetí plnění od nespolehlivého plátce, …) se v novele nemění.

Ačkoli celá novela daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva má nabýt účinnosti 1. ledna 2014, novela zákona o DPH upravující ustanovení o ručení by měla nabýt účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. S ohledem na legislativní proces lze očekávat vyhlášení zákona nejdříve na podzim letošního roku.


ENGLIŠ, K. KPMG Česká republika. Omezení vzniku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty [online].


Převzato z:Regionální hospodářská komora Brno [online]. 2013 [cit. 2013-06-07]. Dostupné z: 2806-omezeni-vzniku-ruceni-za-nezaplacenou-dan-z-pridane-hodnoty

Aktuálně

Projekt POSPOLU
Podpora spolupráce škol a firem (se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi)

Projekt má za svůj hlavní cíl podpořit systémové změny v českém školství v oblasti odborného vzdělávání na středních školách. Školám a firmám nabídneme metodickou podporu při vzájemném hledání nejefektivnější a nejkvalitnější podoby přípravy učňů i maturantů.

Rádi bychom pozvali firmy a školy:

1. K účasti v pilotáži, do které se mohou zapojit střední školy i firmy od září 2013. Předběžné informace k výběrovému řízení, jež bude oficiálně vyhlášeno v nejbližších týdnech a na jehož základě získá podporu 25 partnerství ve všech
regionech ČR, jsou zveřejněny na stránkách projektu:

http://www.nuv.cz/pospolu/pilotaz

Pro zájemce o podání nabídky v zakázce budou uspořádány v červnu 2-3 informační prezenční semináře. Termíny budou ihned po vyhlášení zakázky zveřejněny na webu projektu a rozeslány odběratelům novinek projektu Pospolu,k odběru se lze přihlásit na stránce:

http://www.nuv.cz/pospolu/registrace

2. Ke sdílení zkušeností se spoluprací školy a firmy. Připravili jsme dotazník, prostřednictvím kterého budeme sbírat anotace Vašeho partnerství. Tyto příklady dobré praxe pak v případě zájmu zveřejníme na webu projektu nebo v
jiných informačních materiálech projektu, a případně též jako součást aplikovaných modelů spolupráce, které v rámci projektu Pospolu vznikají. Formulář k vyplnění najdete na stránce:

https://docs.google.com/a/ohkbreclav.cz/forms/d/1Lr9Hlc9mzGhfgP1MA6q16GTICnIPWebf9bru_X3Hr5w/viewform

Zpravodaj projektu najdete na stránce:

http://www.nuv.cz/pospolu/zpravodaj-projektu

Za projekt Pospolu

Petr Jansa
Komunikace se sociálními partnery projektu Pospolu
E-mail: petr.jansa@nuv.czTel.: +420 774 720 437
Lucie Šnajdrová
PR projektu PospoluE-mail: lucie.snajdrova@nuv.cz

Informace o projektu naleznete na stránkách: nuv.cz
nuv.cz (33.3 kB)

Novely daňových zákonů 2014

Terminologické a věcné změny zákona o daních z příjmů vyvolané rekodifikací

- svěřenský fond – nový právní institut jako entita bez právní subjektivity,
- nové vymezení pojmu nemovitá věc (např. stavba se stává součástí pozemku, zavedení institutu práva stavby, nové pojetí bytových jednotek atd.),
- nová definice finančního leasingu,
- zrušení rozlišení běžného a vkladového účtu,
- změna poplatníka, který není založen za účelem podnikání, na veřejně prospěšného poplatníka (vazba na status veřejné prospěšnosti definovaný občanským zákoníkem),
- terminologické změny vyvolané rekodifikací: úvěry a půjčky -> úvěrové finanční nástroje, dividenda -> podíl na zisku, půjčka -> zápůjčka, pronájem -> nájem, závazek -> dluh,
- další nové instituty – výměnek, společenství jmění (situace při dědění, rozvodu apod.), rodinný závod (otázky vzniku a zániku rodinného závodu, rozdělování zisků rodinného závodu apod.), podnikatelský pronájem věcí movitých,           pacht, výprosa, apod.

Integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů

- zrušení zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí,
- veškeré příjmy fyzických a právnických osob z nabytí dědictví nebo odkazu – osvobozeno od daně z příjmů,
- dary se osvobozují v obdobném rozsahu, jako je tomu pro účely současné daně darovací,- důsledek do úpravy obvyklých cen v případě, kdy cena je nulová (§ 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů),
- změna koncepce přechodu daňové povinnosti – oproti stávající úpravě je navrhována změna okamžiku přechodu daňové povinnosti na dědice. Ta bude přecházet dnem rozhodnutí soudu o dědictví, nikoli tedy smrtí zůstavitele.

Nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí

- zrušení zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí,
- vymezení předmětu daně dle nového pojetí nemovitých věcí v novém občanském zákoníku ,
- sjednocení osoby poplatníka daně na nabyvatele; zrušení institutu ručení
- zásadně nový způsob stanovení základu daně.

Změna zákonů v souvislosti se spuštěním jednoho inkasního místa (fáze I)

- osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu,
- prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze 6-ti měsíců na 3 roky; zavedení ročního limitu 100 000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního              majetku,
- zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku,
- zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám,
- rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění,
- zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 %, u právnických osob sjednocení limitu na 10 %,
- zvýšení hranice příjmů z dohody o provedení práce, které budou podléhat srážkové dani, z 5 000 Kč na 10 000 Kč,
- propojení systému datových schránek, systému daňových informačních schránek a daňového portálu (nově společný portál Finanční správy ČR, orgánů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven).

Legislativní proces – dnešní stav
Novely daňových zákonů byly 17. dubna 2013 schváleny vládou. Nyní by měly být předloženy do Sněmovny. Účinnost zákonů je v souladu s účinností nového občanského zákoníku stanovena na 1. ledna 2014.

Kontakt:
Karel Engliš,  Daňové oddělení, KPMG Česká republika, s.r.o., www.kpmg.cz

Podnikatelé - novela zákona o veřejných zakázkách

Podnikatelé v čele s Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR) potřebují, aby zákon o veřejných zakázkách byl především dobrým pomocníkem a nikoliv brzdou celého procesu včetně ekonomiky této země, která si již nemůže dovolit dále stagnovat. Problematika změny zákona o veřejných zakázkách dnes byla diskutována na zasedání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Podvýboru pro podnikatelské prostředí, kde za podnikatele vystoupil Petr Kužel, prezident HK ČR.

TZ HK ČR - Podnikatelé volají po novele zákona o veřejných zakázkách

Stáže ve firmách

Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání je zaměřený na studenty posledního ročníku středních škol a posledního ročníku vysokých škol. Snažíme se budoucím uchazečům o zaměstnání usnadnit startovací pozici na trhu  práce, kdy se snaží získat praxi v oboru, který studovali, ale bez patřičných pracovních zkušeností je pro ně těžké zaměstnání najít.Projekt Stáže pro mladé nabízí studentům placenou 1-3 měsíční stáž ve svém studijním oboru; pro poskytovatele stáží to znamená získání nového pracovníka, kterého si mohou „vychovat“ od samého začátku jeho kariéry a po ukončení stáže s ním mohou, ale nemusí navázat další pracovní kontakt. Z OP LZZ je hrazena mzda stážisty i zabezpečena částečná refundace mzdy mentora (ten je nutný jako určitý školitel po dobu trvání stáže).Registrace do stáží bude možná od nového roku, počítám s přelomem ledna a února, a to přes naše webové stránky www.stazepromlade.cz, které budou k dispozici na konci tohoto roku. Firmy zde uveřejní své nabídky práce a poté si vybírají z přihlášených zájemců. Nástup na první stáže předpokládáme v březnu - dubnu.Více informací o projektu naleznete na stránkách níže:

http://fdv.mpsv.cz/index.php/oblasti-cinnosti/vykonna-cinnost?id=72

Vyhledávání AXIGON

Přihlášení

Inzerce

© OHK Břeclav, vytvořeno firmou TimeTree