dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Břeclavský Fortel - výherci

Výherci soutěže - Břeclavský Fortel.

Dne 12.11.2015 v budově Domu školství proběhla akce na podporu technického vzdělávání s názvem BŘECLAVSKÝ FORTEL. 
Všichni návštěvníci se mohli zapojit do soutěže o hodnotné ceny, které věnovala společnost INA SPORT spol. s r.o. 

První cena: Zimní lyže značky ELAN v hodnotě 5.000 Kč
Výherce: Lukáš Bartoš

Druhá cena: Obal na lyže značky ELAN 
Výherce: Vojtěch Bíza

Třetí cena: Obal na lyžařské boty značky ELAN
Výherce: Denisa Vaňková

Ceny je možné vyzvednout si na OHK Břeclav, nám. T. G. Masaryka 38/10, kancelář č.208.
Informace na tel.čísle: +420 720 244 330, +420 519 326 116
E-mail: vendula.dobiasova@ohkbreclav.cz

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

UPOZORNĚNÍ
Ke dni 24.6.2015 je pozastavený příjem žádostí z důvodu vyčerpání finančních prostředků.
V současné době se připravuje projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.", jehož zahájení je plánováno na konec roku 2015.
Projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. 
Projekt se zaměří zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní
vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu:  ZDE

Bližsí informace na uvedených kontaktech Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Břeclav, Fintajslova 1976/7, 690 02 Břeclav 2:
Mgr. Patricie Baumannová, patricie.baumannova@bv.mpsv.cz, tel. č.: 950 107 427, 
Petra Ciprysová, petra.ciprysova@bv.mpsv.cz, tel. č.: 950 107 429.

Nabídka České pojišťovny

Česká pojišťovna nabízí mladým lidem, včetně čerstvých absolventů, zajímavou a seriózní práci na IČ. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Kontaktní osoba: Luděk Létal, senior manažer České pojišťovny, tel. č.: 777 601 014
e-mail:ludek.letal@ceskapojistovna.czwww.ceskapojistovna.cz.

Nahoru

Operační program Podnikání a inovace pro konkurence schopnost

Byl schválen první český operační program. Operační program Podnikání a inovace pro konkurence schopnost je nejdůležitějším z pohledu Hospodářské komory a jejích členů, resp. podnikatelů. 
OP PIK (68.0 kB)

Nové dotační výzvy OP PIK

Vážená paní, vážený pane,

v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015 bude Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašovat první dotační výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
V rámci těchto prvních výzev bude možné čerpat dotace na následující typy projektů:
- pořízení technologií pro rozvoj podnikatelských záměrů začínajících či rozvíjejících se malých a středních odnikatelů
- uvádění nových či inovovaných výrobků či procesů do výroby či na trh (související investice do výrobních zařízení, ochrany práv duševního vlastnictví, nákupu či zhodnocení nemovitostí atd.)
- rekonstrukce nemovitostí sloužících jako výrobní objekty
- rekonstrukce brownfieldů na výrobní objekty
- pořízení vybavení pro realizaci vlastního výzkumu a vývoje (stroje a zařízení, pozemky, budovy atd.)
- investice do zvýšení energetických úspor
- a další
Pro více informací prosím kontaktujte: Ing. Petr Procházka, tel. 608 726 100, e-mail: dotace@grantex.cz
grantEX s.r.o., Tržiště 13, Praha 1, 118 00

Upozornění

Od 1. 1. 2015 dochází ke změně cen za ověřování. Nový ceník je uložen v záložce "Ke stažení".
Dále dochází ke změně při vystavování Karnetu ATA. Od 1. 1. 2015 již nebude možné akceptovat Smlouvu pro vystavení karnetu ATA. Smlouva je nahrazena Žádostí o vystavení karnetu ATA. Žádost naleznete v záložce "Ke stažení".

Cena spotřebitele na roky 2015 a 2016

Dne 19. 11. 2014 obdržela členská firma OHK Břeclav RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. ocenění Sdružení českých spotřebitelů: Spokojený zákazník Jihomoravského kraje na roky 2015 a 2016. 
Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že podnikatel, který jej získal, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb, či při uvádění výrobků na trh, má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a „nadstandardně“ poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu, a podobně. Ocenění se uděluje na 2 roky.  

Firma RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. zajišťuje komplexní činnosti v oblastech energetického hospodářství, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či požární ochrany, řešení žádostí u vyhlášených dotačních programů, a to k maximální spokojenosti zákazníků. Dále provozuje energetické konzultační a informační středisko pro občany i podnikatele.  www.renvodin.cz
Nahoru

Evropské fondy 2014 - 2020: Jednoduše pro lidi

Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vás informovali o sérii konferencí a workshopů "Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi". Partnerem konference je HK ČR. 
Dozvíte se zde klíčové informace pro zástupce obcí a malé a střední podnikatele, kteří chtějí využít podporu z fondů Evropské unie v novém programovém období 2014-2020, jak dosáhnout na dotace z fondů EU v letech 2014-2020, jaké jsou hlavní změny v pravidlech a prioritách čerpání ve srovnání s minulým programovým obdobím, a dále praktické informace o novém zákonu o veřejných zakázkách. 
Akce probíhají ve vybraných regionech, registrovat se je možné zdarma ZDE

Na odkazu najdete seznam míst konání s možností vybrat si, jestli se zúčastníte pouze konference či i workshopů. Máte-li o akci zájem, registrujte se co nejdříve, kapacita je omezená.

Členové pro členy

Legislativní povinnosti dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

V příloze naleznete souhrnný přehled legislativních povinností provozovatelů energetických hospodářství, v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Přiložený dokument rovněž obsahuje podrobnější informace k této problematice.

V případě zájmu se, prosím, obraťte na níže uvedenou členskou firmu OHK Břeclav:

RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., Ing. Václav Šafařík, tel. č.: +420 519 323 861, e-mail: renvodin@renvodin.cz

U Vodojemu 1275/34, 693 01  Hustopeče, www.renvodin.cz

Informace pro exportéry do Ruské federace - omezení při vývozu

V souvislosti se zavedením sankcí na obchodní vztahy EU a Ruské federace uvádíme v příloze informace týkající se omezeného režimu při vývozech do Ruské federace.
priloha002 (271.2 kB)
manual-rusko (239.3 kB)
Nahoru

HK ČR - Nový vyhledávací portál veřejných zakázek

Jedná se o vyhledávací portál nejen veřejných zakázek, jehož cílem je zpřístupnit veřejnosti informace o aktuálních zakázkách vyhlášených v České republice a zvýšit tak firmám jejich úspěšnost při získávání nových zakázek.
Pro členy HK ČR je navíc připraven speciální cenový balíček s funkcemi Rozšířené vyhledávání a Monitoring. Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci se společností Dasonele a.s. spustila nový projekt s názvem Najdi VZ - Vyhledávací portál veřejných zakázek, který je implementován na webových stránkách HK ČR, komora.najdivz.cz. Jedná se o vyhledávací portál nejen veřejných zakázek, jehož cílem je zpřístupnit veřejnosti informace o aktuálních zakázkách vyhlášených v České republice a zvýšit tak firmám jejich úspěšnost při získávání nových zakázek. Pro členy HK ČR je navíc připraven speciální cenový balíček s funkcemi Rozšířené vyhledávání a Monitoring.

Více informací naleznete na uvedeném webu.

Zdroj: HK ČR. HK ČR spustila nový vyhledávací portál veřejných zakázek. [cit. 2013-10-23]. 1 s.

Memorandum o spolupráci ÚP ČR a HK ČR

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) a Úřad práce České republiky (ÚP ČR) deklarují zájem a ochotu spolupracovat na podpoře tvorby pracovních míst, zlepšení kvalifikační struktury a mobility pracovní síly. HK ČR i ÚP ČR využijí zejména krajských složek pro vzájemné informování o požadavcích zaměstnavatelů na trh práce (viz příloha). 

Vzájemná spolupráce je zaměřena na tyto oblasti:
1. Podpora mladých a absolventů.
2. Podpora zvýhodněných zkrácených pracovních úvazků.
3. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP).
4. Podpora zaměstnavatelů prostřednictvím Projektu Vzdělávejte se pro stabilitu!
5. Podpora práce v regionu – Chceš práci tam, kde žiješ? Rekvalifikuj se.
6. Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ; začni podnikat.
7. Zlepšení vzájemné informovanosti.
Nahoru

Vyhledávání AXIGON

Přihlášení

Inzerce

© OHK Břeclav, vytvořeno firmou TimeTree